Regio Twente
Wat weet jij over de Wet zorg en dwang?

Wat weet jij over de Wet zorg en dwang?

Per 1 januari 2020 is de nieuwe Wet zorg en dwang in werking getreden. De Wet zorg en dwang regelt de rechten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname van mensen met een verstandelijke beperking en mensen met een psychogeriatrische aandoening (zoals dementie)....