In overleg met ons bestuur en in navolging van de nationale richtlijnen, hebben wij besloten om actief bij te dragen aan het indammen van de verspreiding van het coronavirus. We gaan daarom alle sociale contacten zo veel mogelijk beperken. In de huidige situatie is dit noodzakelijk en onze locaties zijn daarom tot en met 3 mei 2020 gesloten.

Geen bijeenkomsten
Er worden tot 1 juni geen trainingen, bijeenkomsten en rondleidingen gegeven. Dat geldt voor onze eigen bijeenkomsten en ook voor de bijeenkomsten Digivaardig in de Zorg die op onze locaties gepland stonden.

Geen ProbeerService
De ProbeerService (Infotheek uitleen en de Infotruck en Infostand) wordt ook tot 1 juni stilgelegd.

Afspraken voorlopig alleen op afstand
Verder maken we met iedereen waarmee tot en met 3 mei een afspraak gepland staat een video/belafspraak of we verzetten de afspraak naar een later tijdstip.

Wij wensen onze collega’s en alle medewerkers van onze partners die in de zorg werken de komende tijd heel erg veel succes, we zijn trots op jullie!

Vriendelijke groet,
Team TZA