Op 8 mei werd de samenwerking een feit. Links op de foto Paul de Jongh, Directeur-Bestuurder van De Vriezenhof. Hij beschrijft de verwachtingen rond de samenwerking als volgt:

“Zorgtechnologie verbindt, net als samenwerken, daarom willen wij graag middels ons lidmaatschap een bijdrage leveren aan die verbinding”.