de community voor professionals en studenten

Doe mee!

Deelnemen kan op verschillende manieren en is interessant voor een gemeente, zorginstelling of ontwikkelaar van technologie. Hieronder vertellen wij je meer over de mogelijkheden voor jou als partner, klant of leverancier.

TZA voor jou

De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt een inspirerende state-of-the-art-omgeving:  In een vernieuwende omgeving kunnen studenten en professionals kennismaken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid van cliënten in een thuissituatie.

TZA voor (zorg)instellingen

Opleiden en kennisoverdracht is een belangrijke pijler van de TZA. De TZA biedt (geaccrediteerde) trainingen aan. Of werk mee in de Kenniskring voor een betere  implementatie van zorgtechnologie.

 

 

TZA voor bedrijven

Als (technisch) bedrijf kun je actief participeren in de TZA. Je kunt je product beschikbaar stellen voor het Appartement of de ProbeerService of iets nieuws in de praktijk laten testen.

TZA voor gemeenten

Een gemeente kan partner worden van de TZA. De TZA verzorgt voorlichtings- en kennisbijeenkomsten voor professionals, burgers en mantelzorgers.

Meedoen kan op verschillende manieren

Lid

Als je lid bent van de TZA, bepaal je samen met andere leden de koers van de TZA. In de Kenniskring zijn diverse groepen actief rond thema’s als dementie, jeugd, ggz, en veiligheid. Samen bekijken we welke ontwikkelingen nodig zijn. Van opleidingen tot de aanschaf van producten die in de ProbeerService komen. We organiseren kennisessies en bijeenkomsten op locatie.

Leverancier

Als leverancier kunt je jouw producten presenteren in het Appartement en/of via de mobiele ProbeerService. Wij ontvangen en bezoeken professionals, studenten en andere groepen. Daarbij worden de producten gedemonstreerd. Deze producten blijven jouw eigendom. Verder wordt de naam en het logo van je organisatie op de website  geplaatst.

Kennispartner

Herken je je in de visie en missie van de Technologie & Zorg Academie en wil je met ons samenwerken? Door kennispartner te worden, steunen we elkaar bij het bereiken van onze doelstellingen.

Living Lab klant

De TZA beschikt over een state-of-the-art Living Lab omgeving waarin zorgproducten en eHealth kunnen worden getest op gebruiksvriendelijkheid en gebruikservaring. De TZA heeft goede relaties met zorginstellingen in de regio, waardoor het mogelijk is om te testen met een specifieke groep (ouderen, jongeren, mensen met een beperking).

 

testimonials

Meedoen kan op verschillende manieren

Binnen Carintreggeland zien we dat zorgtechnologie cliënten veel voordelen biedt. Het draagt oprecht bij aan een waardevolle en warme zorg en een prettige werksituatie. Het verhoogt de eigen regie en zelfredzaamheid van cliënten en biedt hen meer mogelijkheden om veilig en vertrouwd thuis te wonen. Technologie ontlast zo ook mantelzorgers. Door de krappe arbeidsmarkt zoekt Carintreggeland ook voor medewerkers naar mogelijkheden om hen te ontlasten en te ondersteunen. Carintreggeland is een lerende organisatie en deelt graag kennis met partners. Carintreggeland participeert daarom actief in diverse werk- en themagroepen.

 

Heidi de Bruijn | Bestuurder – Carintreggeland

Bij de TZA vindt het Roessingh een partner in de ervaring met implementatie van technologie in de zorg. We delen kennis en ervaringen met het netwerk en we trekken gezamenlijk op met het opleiden van personeel en patiënten.

 

Ina Flierma | Programma coördinator Innovatie – Roessingh

Roessingh Research and Development (RRD) ontwikkelt zorginnovaties voor de revalidatiezorg, fysiotherapie en ouderenzorg. Hiervoor is nauwe samenwerking met het werkveld noodzakelijk en is het van groot belang om een platform te hebben om nieuwe ideeën te lanceren of te testen. De TZA biedt ons deze ruimte. Daarnaast zijn we er zeer bij gebaat als de zorgprofessional weet hoe deze om moet gaan met technologie en er vooral niet bang voor is. In die zin leidt TZA zorgprofessionals op die we in de nabije toekomst mogen verwelkomen als onze eindgebruiker.

 

Lex van Velsen | Cluster Manager Telemedicine – Roessingh Research and Development

Loogisch zorgtechnologie richt zich op hulp bij de implementatie van bestaande en nieuwe zorg technologieën bij zorgaanbieders. Dit doet zij betrokken en passievol. Als mede-oprichter van de TZA vinden wij het belangrijk dat onze zorgklanten zich bewust zijn van de vele mogelijkheden van techniek. Steeds meer VVT instellingen willen deze technologie gebruiken om de zorg voor cliënten beter te maken, efficiency te verbeteren en plezier in werk te vergroten, zonder direct enorme investeringen te moeten doen. Daarom zetten wij programma’s op en gaan gesprekken aan om adoptie en acceptatie van technologie te bevorderen. De TZA biedt een perfecte setting om te laten zien hoe men de techniek kan toepassen in een zorgorganisatie.

 

Helmich Slütter | Sales Consultant Care – Loogisch
Doe ook mee, neem nu contact op

Op naar een sterke samenwerking!

Adres ENSCHEDE

Wethouder Beversstraat 165
7543 BK Enschede

Parkeren: navigatie instellen op Industriestraat 120 Enschede

Vertel me meer