Regio Twente

Vanaf februari 2021 gaat in Drenthe de Technologie en Zorg Academie (TZA) van start. De TZA Drenthe is een samenwerkingsverband tussen scholen voor mbo en hbo, instellingen voor zorg en welzijn en gemeenten in Drenthe. Doel van TZA Drenthe is om ervoor te zorgen dat technologie in de zorg zó gebruikt wordt dat de werkdruk van medewerkers in de zorg vermindert, mensen met een zorgvraag zo zelfstandig en prettig mogelijk kunnen leven en dat meer zorg met minder medewerkers kan worden geleverd.

Voortzetten en uitbreiden activiteiten practoraat
In 2017 is het practoraat Zorg en Sensortechnologie opgericht waarbinnen Drenthe College, de gemeente Assen, Hanzehogeschool en inmiddels meer dan 30 bedrijven en instellingen samenwerken. In dit practoraat doen studenten van Hanzehogeschool en Drenthe College in opdracht van bedrijven en instellingen onderzoek naar het gebruik van technologie in de praktijk. Een onderzoeksvraag kan bijvoorbeeld zijn: “wat verandert in het gedrag van deze cliënt wanneer hij een Paro (een robotzeehond) in handen krijgt?” of “welke middelen kunnen verpleegkundigen en artsen gebruiken om een diagnose op afstand te stellen”? Dit onderzoek leidt niet alleen tot kennis waarmee technologie verder kan worden ontwikkeld en toegepast maar stimuleert ook de nieuwsgierigheid en onderzoekende houding van studenten.

Trainingen, Kenniskring en ProbeerService
Natuurlijk moeten niet alleen studenten, maar ook mensen die al in de zorg werken, leren omgaan met nieuwe technologie. Op zoek naar goede manieren om het gebruik van technologie in de zorg verder te brengen kwam het practoraat in contact met de Technologie en Zorg Academie in Twente. De TZA Twente is een samenwerkingsverband dat door middel van het geven van trainingen, het uitlenen van materialen en een kenniskring van technologie-experts een effectieve manier heeft gevonden om het gebruik van technologie in de zorg te verbeteren. Drenthe College heeft na overleg met partners van het practoraat besloten om de Technologie en Zorg Academie in Drenthe te introduceren. De eerste partijenhebben zich al aangesloten bij het nieuwe samenwerkingsverband in Drenthe.  De officiële opening van TZA Drenthe vindt plaats op 21 januari 2021.

Meer weten? , a.oosterhof@drenthecollege.nly.bosma@drenthecollege.nl