Regio Twente

Op maandag 10 december was de eerste Algemene Vergadering van de Coöperatieve Vereniging TZA. Het bestuur en de directie presenteerden de resultaten van het afgelopen jaar en samen keken we naar de plannen voor 2019.

DE THEMA’S VOOR 2019 ZIJN:

Vitaliteit & Technologie

Privacy & Technologie

Jeugd & Technologie

Dementie & Technologie

We gaan met GameLab Oost, samen met de kenniskring en werkgroepen, deze thema’s via de methode Design-Thinking oppakken. Dat brengt zeker hele mooie en creatieve nieuwe ideeën voor de toekomst!

In 2019 gaat de TZA verder als Technologie & Zorg Academie met een nieuw webadres www.tza.nu

De Algemene Vergadering is afgesloten met instemming van de leden op de gepresenteerde resultaten, het jaarplan 2019, begroting 2019, huishoudelijk reglement en de naamswijziging.

“Bewustwording, adoptie en acceptatie van zorgtechnologie in de praktijk.”

— Daar zetten wij ons met z’n allen voor in !

Presentatie zorgprofessionals tijdens de Algemene Vergadering;

“Vanuit beleving kom je tot acceptatie”

Professionals van ZorgAccent en Carintreggeland vertelden over hun persoonlijke ervaringen met de TZA en het ontdekken van zorgtechnologie passend bij de eigen cliënten en medewerkers. Sinds de start van het lidmaatschap volgden veel medewerkers de online module Introductie Zorgtechnologie en bezochten de themabijeenkomsten. In de praktijk is de sleutel: het beleven en uitproberen van zorgtechnologie om te kunnen begrijpen wat het toevoegt aan je werk. De samenwerking met de TZA zorgt ervoor dat professionals nieuwsgierig worden. Tegelijkertijd wordt vanuit de werkgroepen in de organisaties zelf gewerkt aan het praktisch inzetten van passende zorgtechnologie. Voorbeelden van Tessa (een robothondje), GPS tracking en dergelijke maakten duidelijk hoe – vanuit het lenen en uitproberen van zorgtechnologie – uiteindelijk daadwerkelijk dingen worden aangeschaft. Het ProbeerLab (uitleenservice) voor de leden van de TZA zal hier een mooie bijdrage aan leveren.

Een heel belangrijke conclusie is bijvoorbeeld dat als professionals zelf met een ‘probleem’ komen en je daar dan een zorgtechnologie oplossing bij zoekt, je sneller komt tot acceptatie en daadwerkelijk gebruik van het product. Dat begint bij het omarmen van zorgtechnologie door bestuurders en management. Dat geeft een krachtig signaal af en zet dingen in beweging. Vooral als een aantal medewerkers hiervoor wordt vrijgemaakt.