Innovatieve technologie vindt steeds meer haar weg in de ouderenzorg. Ook bij TMZ. Geriatriefysiotherapeut Nicole Elkerbout juicht dit toe, mits goed gekeken wordt naar de toepasbaarheid voor de verschillende doelgroepen. Ze is enthousiast over de mogelijkheden van Silverfit en de resultaten die dit systeem oplevert. Het systeem wordt binnen TMZ breed ingezet.

Lees meer in dit artikel: Silverfit bij TMZ