JbOV ziet verschillende mogelijkheden voor de inzet van sociale technologie bij de toekomstige uitvoering van jeugdbeschermingstaken. TZA en JbOV werken samen door het delen van kennis en ervaring, netwerken, ondersteunen bij onderzoeken en pilots, het betrekken van onderwijspartners en het gebruik maken van de aanwezige technologische hulpmiddelen.

Het gebruik van technologie is in de maatschappij al geïntegreerd, maar in het werkveld van de jeugdbescherming en jeugdreclassering worden de mogelijkheden die technologie ons biedt nog maar beperkt gebruikt. JbOV gaat actief bijdragen aan de ontwikkeling ervan door ruimte te bieden aan pilots, tegemoet te komen aan de behoefte van cliënten in het gebruik van sociale technologie en door medewerkers te faciliteren in het ontwikkelen van vaardigheden bij de toepassing.

JbOV gaat samen met TZA onderzoeken welke inzet van sociale technologie kan bijdragen aan de versterking van de veiligheid en regie van de cliënt, aan een effectievere en efficiënte werkwijze, wat vervolgens naar verwachting de werklast kan verlagen en het werkplezier van medewerkers kan verhogen. Inzet van sociale technologie kan misschien ook tijd- en kostenbesparend werken voor JbOV.

Met deze aanpak bereidt JbOV zich voor op de toekomstige uitvoering van jeugdbeschermingstaken.

De TZA begeleidt bij de bewustwording, adoptie en acceptatie van zorg- en sociale technologie. Om medewerkers op een laagdrempelige manier bekend te maken met sociale technologie, biedt de TZA verschillende mogelijkheden om met dit soort producten kennis te maken. Via de probeerservice kunnen mobiele tentoonstellingsunits op locatie komen en via de online uitleenservice of in het appartement van de TZA kunnen medewerkers de producten ook uitproberen.