vlnr: Janneke Lieven (verpleegkundige Manna, aandachtsgebied technologie), Eric Wolkotte (directeur TZA) en André Kok (bestuurder Manna)

Manna is lid geworden van de Technologie & Zorg Academie (TZA). Dit lidmaatschap past binnen de visie die Manna heeft op het gebied van vernieuwing, innovatie en technologie. Daarin stelt Manna dat zij, in samenwerking met andere partijen, wil bijdragen aan het verbeteren van de (ouderen)zorg.

De TZA richt zich op technologie en toepassingen die het welzijn, de veiligheid en de zelfstandigheid van de zorgvrager vergroten, of bijdragen aan het welzijn van de zorgprofessional. Ook Manna vindt het belangrijk hieraan mee te werken.

Dankzij het lidmaatschap is het voor Manna een stuk eenvoudiger om zorgtechnologie te vinden en uit te proberen. Door deze bereikbaarheid is een goede kwaliteit van (ouderen)zorg mogelijk.

Manna wil dat iedereen binnen de organisatie weet welke ondersteuning zorgtechnologie kan bieden om de kwaliteit van zorg te waarborgen. Dankzij de ProbeerService van TZA is het mogelijk om de zorgtechnologie dicht bij de zorgprofessionals te brengen.

Daarnaast draagt TZA ook bij aan kennisontwikkeling voor Manna. Niet alleen dankzij de trainingen en scholingen, maar ook zeker omdat TZA het mogelijk maakt om in een groter netwerk met collega-instellingen te communiceren. Het delen van kennis en ervaring, maakt dat de organisatie goed in beeld krijgt welke meerwaarde de zorgtechnologie kan bieden en hoe.