Regio Twente

Sinds 2015 stellen wijkverpleegkundigen vast welke zorg cliënten thuis nodig hebben en hoe die zorg het beste geleverd kan worden. Zorgverzekeraars, de overheid en veel zorginstellingen koersen erop dat er tijdens dit klinisch redeneren en indiceren regelmatiger aan technologie wordt gedacht. Voor een grote groep wijkverpleegkundigen is de drempel nog vrij hoog om eHealth toe te passen in het werk. Dit blijkt uit het onderzoek ‘eHealth in de wijk’ van het lectoraat ICT-innovaties in de Zorg van hogeschool Windesheim. Een van de tools die ontwikkeld is op basis van het onderzoek is een spel waarmee je samen met collega’s op een leuke en interactieve manier kennis maakt met eHealth: de kaarten beschrijven zorgproblemen en mogelijke oplossingen in de vorm van zorgtechnologie.

ontwikkeld is op basis van het onderzoek is een spel waarmee je samen met collega’s op een leuke en interactieve manier kennis maakt met eHealth: de kaarten beschrijven zorgproblemen en mogelijke oplossingen in de vorm van zorgtechnologie.

Mix & Match