over ons

Technologie & Zorg Academie

De Technologie & Zorg Academie (TZA) begeleidt bij bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in de praktijk.

Een innovatieve leer-, werk-, oefen- en testomgeving

De Technologie & Zorg Academie (TZA) biedt een inspirerende state-of-the-art-omgeving. In deze omgeving kunnen studenten en professionals kennismaken met ontwikkelingen gericht op behoud van zelfstandigheid en zelfredzaamheid in de thuissituatie. De grondleggers van de TZA zijn: ROC van Twente, Livio, Loogisch, Loohuis Installatietechnieken, Roessingh Research & Development en de Gemeente Enschede.

drijfveer

Onze Visie

De zorgvraag zal de komende jaren sterk veranderen: vergrijzing neemt toe en het aantal zorgverleners daalt.  Deze trend heeft grote gevolgen. Samen met zorg- en kennisinstellingen, gemeenten en innovatieve bedrijven richt de TZA zich daarom op technologie en toepassingen die het langer zelfstandig thuis blijven wonen bevorderen.

Schermzorg, thuismetingen, (zorg)robotica, digitale portals, het gebruik van zorgtechnologie groeit explosief. Professionals en zorgorganisaties worden hier steeds vaker mee geconfronteerd en maken er meer gebruik van.  In de communicatie, de praktische uitvoering van zorgverlening en bij het behoud van zelfstandigheid, speelt zorgtechnologie in toenemende mate een rol. Dit vraagt om bijstelling van competenties van huidige en toekomstige professionals. Toekomstbestendige professionals hebben kennis van de technologische actualiteit en kunnen dit in verschillende situaties toepassen. Dat maakt de TZA mogelijk.

Onze Missie

“De Technologie & Zorg Academie ziet het als haar maatschappelijke opdracht om in een constant veranderende omgeving ontwikkelingen op het gebied van zorg en technologie, die de autonomie bevorderen, te vertalen naar de praktijk. In de TZA worden nieuwe zorgtechnologieën en toepassingen getest en kunnen (aankomende) professionals en burgers hiermee kennismaken én leren werken.”

Grondleggers van de Twentse Zorgacademie

Jurgen van Houdt, wethouder Enschede, portefeuille  Zorg, Welzijn, Sport en Integratie:
“Meedoen aan de TZA is een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor inwoners, zorg- en kennisinstellingen, bedrijven en overheid vanuit de huidige transformatie van het sociale domein.”

Leden en Leveranciers

Zorgorganisaties voor mensen met een beperking, jongeren, ouderenzorg en leveranciers van zorgtechnologie en domotica sluiten zich aan bij de TZA om kennis te delen en de implementatie van zorgtechnologie te versnellen. 

Studenten en docenten

Via masterclasses, onze bijdrage aan opleidingsprogramma’s en de online module zijn jaarlijks 800+ studenten en docenten op de hoogte van ontwikkelingen in zorgtechnologie. 

Professionals

Via themamiddagen, de online module, strategische sessies en bijeenkomsten bij partners bereiken we jaarlijks 3000+ professionals in Twente. 

Word lid van de TZA

Doe Mee

Als (zorg)organisatie, gemeente, leverancier of kennisinstituut kun je meedoen met de TZA.

Als je lid bent van de TZA, bepaal je samen met andere leden de koers van de TZA. In de Kenniskring zijn diverse groepen actief rond thema’s als dementie, jeugd, ggz, en veiligheid. Samen bekijken we welke ontwikkelingen nodig zijn. Van opleidingen tot de aanschaf van producten die in de ProbeerService komen. Dat doen we via kennisessies of bijeenkomsten op locatie. 

Daarnaast organiseert de TZA gedurende het jaar verschillende symposia en lezingen. Medewerkers van leden doen gratis mee aan alle faciliteiten of tegen een gereduceerd tarief. Herken je je in de visie en missie van de TZA? Door je lidmaatschap ben je onderdeel van alle ontwikkelingen en stimuleer je de bewustwording, acceptatie en adoptie van zorgtechnologie in je eigen organisatie of omgeving.