Het jaaroverzicht 2020 van Slimme Zorg in Twente

Slimme Zorg Estafette

Zorginnovaties worden al in grote mate toegepast in de praktijk. De coronacrisis heeft ook laten zien dat beeldbellen of digitale consultaties tussen zorgprofessionals een grote bijdrage kunnen leveren. Hierdoor kwamen innovatie en slimme zorg in een stroomversnelling terecht. Het bleek niet alleen noodzakelijk om te innoveren, maar ook mogelijk. Het is nu belangrijk om deze beweging vast te houden en niet terug te vallen in oude gewoonten en werkwijzen. En daar hebben we elkaar voor nodig. Op deze pagina vind je allerlei voorbeelden Slimme Zorg in het afgelopen jaar in Twente.

Kijk ook eens op: Slimme Zorg Estafette 2021 voor (online) bijeenkomsten en activiteiten in februari 2021.