Strategische sessie

In overleg organiseren wij strategische sessies van een dagdeel, over het belang en de plek van zorgtechnologie in uw organisatie. Deze sessie kan gebruikt worden om een gezamenlijke strategie of beleid op dit onderwerp te ontwikkelen.

De opbouw van de sessie ziet er als volgt uit:

 

  • Inleiding d.m.v. een keynote presentatie waarin door de TZA de actualiteit en toekomst kort worden geschetst aan de hand van demografische kengetallen, (markt)ontwikkelingen en trends.
  • Daarna actie door de groep: Invullen 9 velden van het model door deelnemers.
  • Plenaire toelichting, uitwisseling uitkomsten van het ingevulde model. Daarna wordt de waardepropositie van de organisatie vastgesteld.
  • Tot slot; het gezamenlijk maken van keuzes voor een veranderstrategie.

Duur: 4 uur
Aantal personen: maximaal 10
Kosten, informatie en aanmelden: info@tza.nu
Download: Portfolio 2019

Doe ook mee, neem nu contact op

Boek een strategische sessie!

Adres ENSCHEDE

Wethouder Beversstraat 165
7543 BK Enschede

Parkeren: navigatie instellen op Industriestraat 120 Enschede

Aanvragen strategische sessie