TriviumMeulenbeltZorg (TMZ) is lid geworden van de Technologie & Zorg Academie (TZA). Dit lidmaatschap past binnen de visie die TMZ heeft op het gebied van vernieuwing, innovatie en technologie. Daarin stelt TMZ dat zij, in samenwerking met andere partijen, wil bijdragen aan het verbeteren van de (ouderen)zorg.

De TZA richt zich op technologie en toepassingen die het welzijn, de veiligheid en de zelfstandigheid van de zorgvrager vergroten, of bijdragen aan het welzijn van de zorgprofessional. Ook TMZ vindt het belangrijk hieraan mee te werken. Laura Hut, projectleider Zorginnovatie & Technologie bij TMZ: “Dit lidmaatschap maakt het eenvoudiger om nieuwe technologieën op grote schaal te testen en ervaringen met collega-instellingen te delen. Zo werken we samen aan het bereikbaar maken van zorgtechnologieën voor professionals en het verbeteren van de (ouderen)zorg.”

Probeerservice

De behoefte aan het toepassen van zorgtechnologie en vragen rondom dit thema worden binnen TMZ geïnventariseerd door Laura. “Zorgprofessionals geven aan graag te willen werken met nieuwe zorgtechnologieën, maar hebben soms moeite met het vinden en identificeren van relevante en goede producten. Er is behoefte aan een dienst die een voorselectie maakt van de producten en ze test. De probeerservice, een nieuw initiatief van TZA, voorziet in die behoefte. Vanuit de probeerservice kunnen medewerkers van TMZ een aantal producten lenen en uitproberen en zo ontdekken welke zorgtechnologieën passend zijn binnen de ouderenzorg.”

Kennis ontwikkelen

Naast de probeerservice zet de TZA in op het ontwikkelen van kennis bij zorgprofessionals. Zo bieden zij zorginstellingen (geaccrediteerde) trainingen en scholing aan. Daarnaast organiseren ze gedurende het jaar verschillende symposia en lezingen. Laura: “De TZA heeft bijvoorbeeld een introductiemodule Zorgtechnologie ontwikkeld (e-learning en een fysieke bijeenkomst). In 2020 krijgen medewerkers van TMZ de mogelijkheid om deze module te volgen.”