We kijken terug op een mooie ochtend met veel leuke gesprekken, interessante verhalen en nieuwe inzichten. Onze eerste sprekers waren Kim Peters  directeur van het Health Innovation Park (HIP) en Marjolein den Ouden lector Technology, Health & Care bij Saxion en Practor Zorg en Technologie bij het ROC van Twente.

Kim Peters sprak over het feit dat we met elkaar de WMO en Jeugdzorg moeten innoveren. Daarvoor zullen we ruimte moeten zoeken in de regels. Het gaat om leveren van betere kwaliteit, tegen lagere kosten.  Het gaat om een gezonde werklast voor medewerkers. Hoe kan technologie hierbij helpen? We worstelen allemaal met dezelfde problemen. We moeten gedrag veranderen en daar wel mee beginnen, ook al zijn het kleine stapjes. Ze ziet een verschuiving van benodigde zorg van de cure sector, via care naar welzijn. Hoe vangen we het op, als ziekenhuizen mensen eerder naar huis sturen om te revalideren en chronische zorg moet steeds vaker thuis plaatsvinden. DAt wordt daarmee een zorg voor gemeenten. Ze sprak in dat kader over de transitie van ZORG naar GROZ. Over de noodzaak om een sterke focus te krijgen op preventie. En roept ook Twente op om betrokken te zijn bij Health-Holland.

Marjolein den Ouden sprak over technologie ontwikkelen vanuit het perspectief van eindgebruikers. De interactie tussen mens en technologie vindt plaats op verschillende niveaus. Daartoe wordt het onderzoek gericht op connected care, Technology in Society en Human-tech-minded-professional. Ze merkte op dat er grotere verschillen in de samenleving ontstaan op het gebied van gezondheid, levensverwachting en toegankelijkheid van zorg. Een belangrijke vraag is: Hoe zorgen we ervoor dat zorg en welzijn effectief, efficiënt en betaalbaar blijven? Een complex probleem waarbij we moeten kijken voor welke vraagstukken technologie EEN oplossingsrichting is. Om goed naar dit soort problemen te kijken worden technieken gebruikt als desing thinking en de end-user-walkthrough. Daarbij start je bij de eindgebruiker en werk je interdisciplinair.

Ook had ze het over de technology push en de market pull, over de ondersteuning van indicatiestelling door technologie. Duurzame implementatie en borging van technologie in zorg en welzijn is complex. Daarom moeten we starten bij de vraag van eindgebruikers. Een belangrijke boodschap was dan ook; houd een goede stakeholderanalyse bij professionals maar ook bij cliënten en mantelzorgers.

3 Pitches

We vervolgden de ochtend met een drietal pitches door Miranda Zwepink van Square11, Mirjam den Boer van Sense to Connect en Robbert Slotman van Jouw Omgeving. Zo zwierven we van een peer-to-peer-platform voor jongeren via de invloed van geur op gedrag naar de voordelen van het krijgen van inzicht in je eigen ontwikkeldoelen via technologie.

Informatiemarkt en ervaringsdeskundige

Een ander onderdeel van het programma was de informatiemarkt, waar leveranciers van de TZA hun zorgtechnologie oplossingen konden tonen voor de jeugd. Mijn eigen plan, Jouw omgeving, VRiendje, Sense-to-Connect, Spelplus, Zorg van Nu, Square11 en Ritme.

Ritme is een app, ontwikkeld door Alderick van Klaveren. Hij vertelde over zijn eigen ervaringen om grip te krijgen op zijn activiteiten, om zelfstandig te kunnen leven. Daarvoor ontwikkelde hij een app waarmee zijn executieve functie ondersteund wordt.

Alle bezoekers en deelnemers hartelijk bedankt!